Qurbon Xayitiga takliflar

  • Tarif-1: Qoramol

  • 3,000,000,00 soʻm
  • Qoramol (buqa) qurbonlik qilish. Dinimizda bitta qoramolni yetti kishi qurbonlik qilishiga ruxsat bor. Bu dasturda yetti kishi nomidan bitta qoramol qurbonlik qilinadi.
  • Tarif-2: Qo‘y

  • 2,900,000,00 soʻm
  • Qo‘y (qo‘chqor) qurbonlik qilish. Dinimizda bitta qo‘y bir kishi nomidan qurbonlik qilinadi. Bu dasturda bir kishi nomidan bitta qo‘chqor qurbonlik qilinadi.