Xaridor buyurtma berilgan zarur sifatdagi qurbonlik go‘shtlarini sabablarni ko‘rsatgan holda qabul qilib olish chog‘ida qaytarish huquqiga ega.

Qurbonlik go‘shtlarini quyidagi sabablardan biri bo‘lganda qaytarish mumkin:
- uning sifati talab darajasida bo‘lmasa;
- iste’mol qilishga yaroqsiz bo‘lsa;
- go‘shtda kasallik alomatlari mavjud bo‘lsa;
- mol go‘shti mo‘ljallangan hajmdan 10%dan ortiq kam chiqsa.

Zarur sifatdagi qurbonlik go‘shtlari qaytarilmaydi.

Qurbonlik go‘shtlari qabul qilib olingandan so‘ng qaytarishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Qurbonlik go‘shti qaytarilganidan keyin, xaridor bilan kelishgan holatda to‘lov naqd yoki xaridor hisob raqamiga tushurib berish usulida qaytariladi.